,

Bentonytmatten

Bentofix®

NAUE Prosé Kunststoffen leveret bentonytmatten fan Bentofix® op maat. De bentonytmatte is folle mei tinende natriumbentonyt en wurdt brûkt foar ôftichtingen tsjin floeistoffen en gassen yn ferskillende tapassingsgebieten.

Bentofix® is op alderhanne manieren te brûken:

 • Under- en boppe-ôftichting fan ôffalstoartplakken.
 • Fochtabsorbearjende barriêres en beskermingslagen yn stoartplakken.
 • Oftichting fan reinwetteropfangbekkens, fivers en wetterbekkens.
 • Beskerming fan dammen/diken.
 • Oftichting fan talúds by wetterlopen.
 • Grûnwetterbeskerming.
 • Fertikale barriêres.

Passende oplossingen mei Bentofix®

De ôfrûne jierren hawwe wy Bentofix® mei sukses tapast as minerale boppe- en tuskenôftichtingen foar ôffal- en reststoffebergingen en as kombinaasje-ôftichting mei foly foar bygelyks AVI-boaiemjiske.

Bentofix® betsjut wissichheid. De natuerlike natriumbentonyt garandearret yn de ynboufaze in direkte en fereaske tynkapasiteit, om eventueel ûnferwachts foarkommende meganyske beskeadigingen feilich ôf te tichtsjen.

Foardielen Bentofix®

 • Multyfunksjoneel: û.o. ôftichtsjen stoartplak, reinwetterreservoirs, wetterwegen.
 • Feilich: û.o. beskerming tsjin beskeadiging miljeu en eroazje.
 • Foardielich: û.o. minder boukosten.
 • Ienfâldich: ôfrôlje en ôfdekke.

aanbrengen Bentonietmatten in de natte combinatie afdichting op AVI_bodemas Bentonietmatten-HDPE folie 2mm project Elhorst-Vloedbeltcombinatie afdichting op AVI_bodemas Bentonietmatten-HDPE folie 2mm project Elhorst-Vloedbelt combinatie afdichting op AVI_bodemas Bentonietmatten-HDPE folie 2mm project Elhorst-VloedbeltBentonietmatten-V2industrie2